Missie tot opsporing van vermiste Personen uit de Bezettingstijd : Eindverslag / Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. ’s-Gravenhage : Staatsdrukkerij, 1952