Strzeszewska, Renata: Dawniej i dzis : Biuro Informacji i Poszukiwan Polskiego Czerwonego Krzyza 1919-1989Hier et aujourdhui : Le Bureau d'Information et de Recherches de la Croix-Rouge Polonaise 1919-1989. Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989