Olszyna, Roman: Gross Rosen, Zeszyt Nr. 6. Warszawa, 1965