Olszyna, Roman: Gross Rosen, Zeszyt Nr. 13. Warszawa, 1965