Olszyna, Roman: Gross Rosen, Zeszyt Nr. 14. Warszawa, 1965