Olszyna, Roman: Gross Rosen, Zeszyt Nr. 15. Warszawa, 1965