Olszyna, Roman: Gross Rosen, Zeszyt Nr. 17. Warszawa, 1965