Olszyna, Roman: Ksiega pomordowanych, Tom III, Zeszyt 1 : Wykaz pomordowanych ze zbiorow Romana Olszyny. Warszawa : Zwiazek Bojówników o Wolnosc i Demokracje, Komisja Historyczna Srodowiska Gross-Rosen, 1981