Jacewicz, Wiktor: Martyrologium polskiego duchowienstwa rzymskokatolickiego pod okupacja hitlerowska w latach 1939-1945. Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej
Content