Fajkowski, Jozef: Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939 - 1945. Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1981