Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945 : Informator encyklopedyczny / Glowna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce / Rada Ochrony Pomników Walki i Meczenstwa. Warszawa : PWN (Panstwowe Wydawnictwo Naukowe), 1979
Content