Ravensbrück : Materialiy do listy zamordowanych i zmarlych w kobiecym obozie koncentracyjnym Ravensbrück 1939-1945 / Zwiazek Bojownikow o Wolnosc i Demokracje Zarzad Okregu Warszawskiego Klub Ravensbrück. Warszawa : Zwiazek Bojownikow o Wolnosc i Demokracje Zarzad Okregu Warszawskiego Klub Ravensbrück, 1966