Transporty dzialdowskie do Ravensbrück : Jednodniowka w 25-lecie wyzwolenia kobiecego obozu koncentracyjnego Ravensbrück / Zwiazek Bojownikow o Wolnosc i Demokracje Zarzad Okregu Warszawskiego Klub Ravensbrück. Warszawa : Zwiazek Bojownikow o Wolnosc i Demokracje Zarzad Okregu Warszawskiego Klub Ravensbrück, 1970