Przezylismy Gross Rosen / Przezylismy Gross Rosen Tom I, Oboz kocentracyjny Gross-Rosen, Zeszyt 2 : Transport z K.L. Auschwitz. Warszawa : Zwiazek Bojówników o Wolnosc i Demokracje, Komisja Historyczna Srodowiska Gross-Rosen, 1983