Przezylismy Gross Rosen : (1983). Przezylismy Gross Rosen Tom I, Oboz kocentracyjny Gross-Rosen, Zeszyt 2 / Zwiazek Bojówników o Wolnosc i Demokracje, Komisja Historyczna Srodowiska Gross-Rosen. Warszawa. Warszawa : Zwiazek Bojówników o Wolnosc i Demokracje, Komisja Historyczna Srodowiska Gross-Rosen, 1983