Przezylismy Gross Rosen / Przezylismy Gross Rosen Tom I, Oboz kocentracyjny Gross-Rosen, Zeszyt 3 : Historia obozu Gross-Rosen. Warszawa : Zwiazek Bojówników o Wolnosc i Demokracje, Komisja Historyczna Srodowiska Gross-Rosen, 1984