Olszyna, Roman: Przezylismy Gross Rosen : (1981). Przezylismy Gross Rosen Tom III, Ksiega pomordowanych, Zeszyt 1 / Zwiazek Bojówników o Wolnosc i Demokracje, Komisja Historyczna Srodowiska Gross-Rosen. Warszawa. Warszawa : Zwiazek Bojówników o Wolnosc i Demokracje, Komisja Historyczna Srodowiska Gross-Rosen, 1981