Przezylismy Gross Rosen / Przezylismy Gross Rosen Tom IV, Biografie wieczniow, Zeszyt 1. Warszawa : Zwiazek Bojówników o Wolnosc i Demokracje, Komisja Historyczna Srodowiska Gross-Rosen, 1984