Przezylismy Gross Rosen / Przezylismy Gross Rosen Tom IV, Biografie wieczniow, Zeszyt 2 : Wykaz pomordowanych ze zbiorow Romana Olszyny. Warszawa : Zwiazek Bojówników o Wolnosc i Demokracje, Komisja Historyczna Srodowiska Gross-Rosen, 1984