Przezylismy Gross Rosen : (1984). Przezylismy Gross Rosen Tom IV, Biografie wieczniow, Zeszyt 2 / Zwiazek Bojówników o Wolnosc i Demokracje, Komisja Historyczna Srodowiska Gross-Rosen. Warszawa. Warszawa : Zwiazek Bojówników o Wolnosc i Demokracje, Komisja Historyczna Srodowiska Gross-Rosen ; 1984 ;