Przezylismy Gross Rosen / Przezylismy Gross Rosen Tom IV, Biografie wieczniow, Zeszyt 4. Warszawa : Zwiazek Bojówników o Wolnosc i Demokracje, Komisja Historyczna Srodowiska Gross-Rosen, 1986