Przezylismy Gross Rosen : (1987). Przezylismy Gross Rosen Tom IV, Biografie wieczniow, Zeszyt 6 / Zwiazek Bojówników o Wolnosc i Demokracje, Komisja Historyczna Srodowiska Gross-Rosen. Warszawa. Warszawa : Zwiazek Bojówników o Wolnosc i Demokracje, Komisja Historyczna Srodowiska Gross-Rosen ; 1987 ;